Tarieven

Via de basisverzekering vergoedt de zorgverzekeraar in 2020 drie uur dieetadvisering per kalenderjaar, zij hanteren een tarief van ca. 65 euro. Sommige ziektekostenverzekeraars vergoeden uitsluitend dit tarief, in dat geval zal je 10 euro per uur moeten bij betalen. Anderen vergoeden wel mijn hogere tarief. Ik heb géén contracten afgesloten met zorgverzekeraars, dat zou kunnen betekenen dat er maar 50-80% van de rekening vergoed wordt, mede afhankelijk of je een natura of restitutiepolis hebt. Een restitutiepolis is per maand een paar euro duurder, maar dan heb je vrije keuze in hulpverleners en krijg je 100% (tot volledige tarief van de 3 uur) vergoedt !

Meestal heb je een verwijzing nodig van een arts of tandarts. Sommige zorgverzekeraars vergoeden via een aanvullende verzekering nog enkele extra uren dieetadvisering. Dit is per verzekeraar anders; in jouw polis kun je lezen of dit ook voor jou geldt.

Alle indicaties voor dieetadvisering vallen onder het eigen risico, dat voor iedereen dit jaar 385 euro bedraagt.  Behandeling van kinderen (tot 18 jaar) is altijd buiten het eigen risico. De hoogte van het bedrag voor het eigen risico is gelijk aan het tarief x aantal behandeluren.

De behandeltijd die de diëtist in rekening brengt bestaat uit twee onderdelen:
1. de behandeltijd waar je bij aanwezig bent.
2. de tijd die de diëtist aan jouw dieetbehandeling besteedt buiten je aanwezigheid.

  • Tarief per uur: € 75,–
  • Uitgebreide intake van ca. 1,5 uur
  • Vervolgconsult in overleg 15, 30 of 45 minuten

Omdat ´Gericht op Gewicht´ een kleine praktijk is, word je verzocht de rekening eerst zelf te betalen. Daarna kan je de rekening zelf indienen bij je ziektekostenverzekeraar.  Wanneer de consulten niet (meer) vergoed worden, zijn er nog mogelijkheden om de kosten af te trekken voor de belasting.